Plus dla D-Linka za udzielone wsparcie techniczne

Czasem trzeba powiedzieć coś dobrego, a nie tylko narzekać. Dziś będzie dobre słowo dla ekipy ze wsparcia technicznego D-LINK. Zgłosiłem kilka uwag odnośnie fw wersji 1.0.3 dla DIR-825/EE. Wsparcie techniczne przemieliło moje zgłoszenia i w efekcie została wydana poprawka z numerem 1.0.4 1.0.4 (2020-01-20) fix: allow non-alphanumeric characters in SSID via TR-069 full URL (http://:)…

GenieACS – manualny upload i download FW

Wysyłamy FW do GenieACS tutaj przykład dla DIR 825/EE: curl -i ‘http://[URL-to-ACS-server]:7557/files/DIR_825_1.0.2.bin’ -X PUT –data-binary @”./2019.08.28-17.15_DIR_825AC_G1A_EU_1.0.2_release.bin” –header “fileType: 1 Firmware Upgrade Image” –header “oui: 58D56E” –header “productClass: Router” –header “version: 1.0.2” Wersja obrazkowa obrazuje krok po kroku co trzeba wyklikać, aby wgrać nowy FW dla wybranego urządzenia. Po zatwierdzeniu poleceniem Commit logi potwierdzają rozpoczęcie procedury…

GenieACS configs parameters

WORKER_PROCESSES let workerCount = config.get(${service.toUpperCase()}_WORKER_PROCESSES); if (!workerCount) workerCount = Math.max(2, require(“os”).cpus().length); Define how many process are started/forked (default: 2 per CPU) MAX_CONCURRENT_REQUESTS Define how many concurrent requests are being handled (default 20) PRESETS_CACHE_DURATION You shouldn’t usually worry about this. Dig into the code if you need to know more “start with a grep -R PRESETS_CACHE_DURATION…

GenieACS na początek teoria

https://github.com/genieacs/genieacs/wiki https://genieacs.readthedocs.io/en/latest/index.html https://forum.genieacs.com https://mum.mikrotik.com/presentations/EU18/presentation_5202_1523350603.pdf https://mum.mikrotik.com/presentations/EU19/presentation_6365_1552304020.pdf https://www.defcon.org/images/defcon-22/dc-22-presentations/Tal/DEFCON-22-Shahar-TaI-I-hunt-TR-069-admins-UPDATED.pdf (czym by była róża bez kolców) https://cwmp-data-models.broadband-forum.org/