Plus dla D-Linka za udzielone wsparcie techniczne

Czasem trzeba powiedzieć coś dobrego, a nie tylko narzekać. Dziś będzie dobre słowo dla ekipy ze wsparcia technicznego D-LINK. Zgłosiłem kilka uwag odnośnie fw wersji 1.0.3 dla DIR-825/EE. Wsparcie techniczne przemieliło moje zgłoszenia i w efekcie została wydana poprawka z numerem 1.0.4 1.0.4 (2020-01-20) fix: allow non-alphanumeric characters in SSID via TR-069 full URL (http://:)…