bookmark_borderBitping – low resource consumption app to earn bitcoins

  1. Register on bitping.com
  2. Download bitping node
  3. Unzip downloaded file: unzip linux.zip; cd release
  4. Run server node and initiate credentials: ./bitping-node-amd64-linux -server

That’s all or go to next steps for more sophisticated installation.

#1
cd /etc/init.d
nano bitping.sh

#and paste it:

#!/bin/sh
cd /root/release # <= path to bitping
./bitping-node-amd64-linux -server
echo "Bitping started."

#2
nano /lib/systemd/system/bitping.service

# and paste it:
[Unit]
Description=Bitping
After=network.target
[Service]
User=root
WorkingDirectory=/root/bitping/ # <= path to bitping
ExecStart=/bin/sh /etc/init.d/bitping.sh
Restart=always
RestartSec=60
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit
[Install]
WantedBy=multi-user.target

#3
systemctl enable bitping.service
systemctl start bitping.service
systemctl status bitping.service

bookmark_borderBitping – rozproszony monitoring

Bitping projekt, który umożliwia uruchomienie własnego węzła do monitorowania usług sieciowych. W zamian otrzymujemy Bitcoiny. Aplikacja nie jest zasobożerna, więc może sobie pyrkać w tle.

Link do asciinema.

Instalacja jest banalnie prosta: https://www.bitping.com/node

W przypadku, gdy chcemy monitorować nasze usługi jest opcja uruchomienia projektu, w którym definiujemy co ma być monitorowane. Jest to usługa płatna. Aktualnie Bitping ma integrację ze slackiem i webhookami.