LMS interfejs użytkownika – opisy ustawień

phpui.markdown_documentation_file Typ: Wartość tekstowa. Wartość domyślna: <sys-dir>/doc/Zmienne-konfiguracyjne-LMS-Plus.md Opis: Zmienna powinna zawierać nazwę pliku z dokumentacją wszystkich standardowo obsługiwanych ustawień konfiguracyjnych. Plik jest utrzymywany w ramach prac prowadzonych w projekcie LMS+. Dostępność: od 25.0 Zmienna jest wykorzystywana w pliku <lms-path>/lib/Utlis.php Wrzuć zawartość pliku z artykułem Wiki z listą wszystkich ustawień konfiguracyjnych do katalogu “doc”. Uaktywni się…