LMS migracja bazy danych z MySQL do PostgreSQL

LMS-PLUS udostępnia skrypt do konwersji Konwersja bazy danych LMS z MySQL na PostgreSQL, ale jest on dość wolny z uwagi na jednowątkowość. Co przy dużych bazach danych może być problemem. W moim przypadku wybór padł na pgloader, który wykonał konwersję w 3 minuty, a nie 5h z wykorzystaniem w/w skryptu. Poniżej krótka relacja i moje…

MariaDB (MySQL too?) issues with foreign keys

Federico Razzoli made good summary about Foreign Key bugs in MySQL and MariaDB Useful links for MariaDB: Foreign Keys InnoDB foreign key constraint errors MySQL Foreign Key How to check if there are issues with foreign keys? Just run command in DB console: Example output for that command: How to temporary disable/enable foreign key check?…

LMS indywidualne numery rachunków a bałagan z identyfikatorami klientów

Planujesz wprowadzić obsługę indywidualnych numerów rachunków, a w wyniku zaszłych czynności numeracja nie jest spójna. Można “zresetować” numerację tak, aby identyfikatory klientów zaczynały się od 1 i nie było żadnych luk w numeracji. Poniżej wersja zapytania dla bazy MySQL, która reorganizuje numerację ID. UWAGA! Używasz tego na własną odpowiedzialność!