LMS indywidualne numery rachunków a bałagan z identyfikatorami klientów

Planujesz wprowadzić obsługę indywidualnych numerów rachunków, a w wyniku zaszłych czynności numeracja nie jest spójna. Można “zresetować” numerację tak, aby identyfikatory klientów zaczynały się od 1 i nie było żadnych luk w numeracji.

Poniżej wersja zapytania dla bazy MySQL, która reorganizuje numerację ID.

SET @var:=0;
UPDATE `customers` SET `id`=(@var:=@var+1);
ALTER TABLE `customers` AUTO_INCREMENT=1; 

UWAGA! Używasz tego na własną odpowiedzialność!

LMS – SQL query #30052019

/*
Wynik zapytania:
- pokaż wszystkie faktury klienta (customerid), na których jest internet (23% VAT) oraz telewizja (8% VAT)

Legenda:
- taxid = 2 (internet 23% VAT)
- taxid = 3 (iptv 8% VAT)
- customerid = 43 (wynik dla konkretnego klienta)
- YEAR(FROM_UNIXTIME(TIME)) = 2018 (przeszukiwany rok)
*/
SELECT DISTINCT docid,
        SUM(CASE
            WHEN taxid = 2 THEN 1
            ELSE 0
          END) AS NET,
        SUM(CASE
            WHEN taxid = 3 THEN 1
            ELSE 0
          END) AS TV
FROM cash
WHERE YEAR(FROM_UNIXTIME(TIME))=2018
 AND customerid=43
 AND docid IN
  (SELECT docid
   FROM cash
   WHERE value < 0
    AND docid IS NOT NULL
   GROUP BY docid
   HAVING SUM(CASE
          WHEN taxid = 2 THEN 1
          ELSE 0
        END) >= 1
   AND SUM(CASE
         WHEN taxid = 3 THEN 1
         ELSE 0
       END) >= 1)
GROUP BY docid