bookmark_borderREDBACK context PIM

Nigdy nie było nam dane przetestować, ale może się komuś przydać. Konfiguracja inspirowana wpisem na forum sgtsa.pl

context PIM
!
 description SGT IPTV JAMBOX
!
! 
 no ip domain-lookup
!
 interface do-SGT
 description vlan 203 access
 ip address 10.200.28.6/30
 ip arp timeout 290
 pim sparse-mode
!
 interface jambox-v213
 ip address 10.202.125.129/25
 dhcp relay 125
 ip arp timeout 290
 pim sparse-mode passive
!
 interface jambox-v214
 ip address 10.202.125.1/25
 dhcp relay 125
 ip arp timeout 290
 pim sparse-mode passive
!
 interface jambox-v215
 ip address 10.202.198.1/25
 dhcp relay 125
 ip arp timeout 290
 pim sparse-mode passive
!
 interface jambox-v216
 ip address 10.202.198.129/25
 dhcp relay 125
 ip arp timeout 290
 pim sparse-mode passive
!
 interface jambox-v217
 ip address 10.200.199.1/25
 dhcp relay 125
 ip arp timeout 290
 pim sparse-mode passive
!
 interface jambox-v218
 ip address 10.200.199.129/25
 dhcp relay 125
 ip arp timeout 290
 pim sparse-mode passive
!
 interface jambox-v219
 ip address 10.200.124.1/24
 dhcp relay 125
 ip arp timeout 290
 pim sparse-mode passive
 no logging console
!
 ip access-list CPU-FILTERING
 seq 10 deny udp any any eq snmp
 seq 100 permit ip any any
!
 ip access-list SGT-MULTICAST
 seq 10 permit ip 239.239.0.0 0.0.7.255
!
 ip route 10.200.200.0/22 10.200.28.5
!
 pim rp-address 10.200.200.20 group-list SGT-MULTICAST
!
 admin-access-group CPU-FILTERING in
!
 dhcp relay server 10.200.200.31
!
!
!
!
end

bookmark_borderMulticast QoS przykład dla D-Link DGS-1510

Ten przykład zakłada, że do markowania używamy DSCP i kolejkowania WRR. Multicast jest markowany u operatora z DSCP 32 dla priorytetowych kanałów, a z DSCP 24 dla pozostałych kanałów.

Wersja obrazkowa z GUI.

Na porcie uplinkowym włączamy Trust DSCP.
Teraz ustawiamy QoS na portach klienckich. Zastosowane wartości WRR Weight są przekładowe. Queue ID = 3 odpowiada DSCP 24, a Queue ID = 4 odpowiada DSCP = 32.

Wersja tekstowa z konsoli, gdzie eht1/0/1 to downlink, a eth1/0/28 uplink.

interface ethernet 1/0/1
 wrr-queue bandwidth 1 1 1 27 127 1 1 0
interface ethernet 1/0/28
 mls qos trust dscp