bookmark_borderLMS i migracja z MariaDB 5.x do 10.x

W kontekście przejścia z LMS-PLUS 25.x do 26.x i bazy MariaDB wystąpił problem. W trakcie debugowania okazało się, że rozwiązaniem jest aktualizacja MariaDB do wersji 10.x

yum install wget
wget https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup
chmod +x mariadb_repo_setup
./mariadb_repo_setup
yum install MariaDB-server
systemctl enable mariadb.service
systemctl start mariadb.service
mysql_upgrade

Zapowiada się kolejny wpisy o migracji z MariaDB do Postgresa.

bookmark_borderLMS powiadomienie o kończących się umowach terminowych

Wykorzystamy do tego skrypt <path-to-lms>/bin/lms-notify.php

Ustawiamy zmienne konfiguracyjne:

Przykładowe wywołanie z CLI:

# jak działa zgodnie z oczekiwaniamy dodajemy do crona bez --debug i --fakedate
php lms-notify.php --debug --fakedate=2021/12/31 --channel=mail,sms --type=contracts --section=umowy

bookmark_borderLMS zunifikowane formatowanie numeru

Issue: https://github.com/chilek/lms-plus/issues/1543

Mini howto na szybkie uruchomienie i testowanie:

https://github.com/chilek/lms-plus/issues/1543#issuecomment-741610531

Biblioteka do formatowania numerów telefonicznych:

https://github.com/giggsey/libphonenumber-for-php

bookmark_borderLMS interfejs użytkownika – opisy ustawień

phpui.markdown_documentation_file

Typ: Wartość tekstowa.

Wartość domyślna: <sys-dir>/doc/Zmienne-konfiguracyjne-LMS-Plus.md

Opis: Zmienna powinna zawierać nazwę pliku z dokumentacją wszystkich standardowo obsługiwanych ustawień konfiguracyjnych. Plik jest utrzymywany w ramach prac prowadzonych w projekcie LMS+.

Dostępność: od 25.0

Zmienna jest wykorzystywana w pliku <lms-path>/lib/Utlis.php

Wrzuć zawartość pliku z artykułem Wiki z listą wszystkich ustawień konfiguracyjnych do katalogu “doc”. Uaktywni się parę fajnych feature-ów, które, dają odpocząć pamięci. – chilek