LMS migracja bazy danych z MySQL do PostgreSQL

LMS-PLUS udostępnia skrypt do konwersji Konwersja bazy danych LMS z MySQL na PostgreSQL, ale jest on dość wolny z uwagi na jednowątkowość. Co przy dużych bazach danych może być problemem. W moim przypadku wybór padł na pgloader, który wykonał konwersję w 3 minuty, a nie 5h z wykorzystaniem w/w skryptu. Poniżej krótka relacja i moje…

LMS interfejs użytkownika – opisy ustawień

phpui.markdown_documentation_file Typ: Wartość tekstowa. Wartość domyślna: <sys-dir>/doc/Zmienne-konfiguracyjne-LMS-Plus.md Opis: Zmienna powinna zawierać nazwę pliku z dokumentacją wszystkich standardowo obsługiwanych ustawień konfiguracyjnych. Plik jest utrzymywany w ramach prac prowadzonych w projekcie LMS+. Dostępność: od 25.0 Zmienna jest wykorzystywana w pliku <lms-path>/lib/Utlis.php Wrzuć zawartość pliku z artykułem Wiki z listą wszystkich ustawień konfiguracyjnych do katalogu “doc”. Uaktywni się…