bookmark_borderLMS powiadomienie o kończących się umowach terminowych

Wykorzystamy do tego skrypt <path-to-lms>/bin/lms-notify.php

Ustawiamy zmienne konfiguracyjne:

Przykładowe wywołanie z CLI:

# jak działa zgodnie z oczekiwaniamy dodajemy do crona bez --debug i --fakedate
php lms-notify.php --debug --fakedate=2021/12/31 --channel=mail,sms --type=contracts --section=umowy