bookmark_borderIGMP SNOOPING: report suppression

W przypadku, gdy do przełącznika mamy podłączone np. 100 STB jest duża szansa, że jakiś procent osób będzie chciał oglądać ten sam kanał.

Kiedy przykładowo 20 STB będzie odpytywać PIM o tą samą grupę multicastową (np. będzie transmisja na żywo z kolonizacji Marsa).

Przełącznik przetworzy 20 zapytań o grupę multicastową XXX i przekaże ją dalej do PIM, aby nie generować zbędnego ruchu do PIM przełącznik dzięku włączeniu report suppression ograniczy ilość zapytań do niezbędnego minimum.

bookmark_borderIGMP Snooping timers

Timer and counter relationships
The above timers and counters are related to each other and to others in RFC 2236 by the following formula:

  • Last Member Query Count = Robustness Variable
  • Default Timeout Interval = (Robustness Variable * Default Query Interval) + one Query Response Interval in seconds
  • Startup Query Count = Robustness Variable
  • The Startup Query Count is the number of General Queries that the Querier sends when it starts up.
  • Other Querier Timeout = (Robustness Variable * Default Query Interval) + (Query Response Interval in seconds/2)
  • The Other Querier Timeout is the length of time that a potential Querier waits after receiving a Query before it assumes that it should become the Querier.

bookmark_borderIGMP Snooping i IGMP Snooping Proxy (DCN S5750E-16X)

Przełącznik domyślnie działa w trybie IGMP Snooping Proxy, dlatego należy wskaząc mu adres IP źródła queriera.

ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 222
ip igmp snooping vlan 222 l2-general-querier-version 2
ip igmp snooping vlan 222 l2-general-querier-source 10.202.33.1

Wyłączenie trybu IGMP Snooping Proxy.

ip igmp snooping
no ip igmp snooping proxy
ip igmp snooping vlan 222

Ustawienia opcjonalne dla obu przypadków.

ip igmp snooping vlan 222 mrouter-port interface Ethernet1/0/1 # statyczne wskazanie źródła multicastów 
ip igmp snooping vlan 222 report suppression # ograniczna do jednego ilość wysyłanych zapytań o konkretną grupę multicastową