bookmark_borderGenieACS – manualny upload i download FW

Wysyłamy FW do GenieACS tutaj przykład dla DIR 825/EE:

curl -i 'http://[URL-to-ACS-server]:7557/files/DIR_825_1.0.2.bin' -X PUT --data-binary @"./2019.08.28-17.15_DIR_825AC_G1A_EU_1.0.2_release.bin" --header "fileType: 1 Firmware Upgrade Image" --header "oui: 58D56E" --header "productClass: Router" --header "version: 1.0.2"

Wersja obrazkowa obrazuje krok po kroku co trzeba wyklikać, aby wgrać nowy FW dla wybranego urządzenia.

Po zatwierdzeniu poleceniem Commit logi potwierdzają rozpoczęcie procedury aktualizacji FW.

==> /var/log/genieacs/genieacs-cmwp-access.log <== 
 2019-09-17T13:18:23.444Z [INFO] 1.2.3.4 58D56E-Router-QXNN1IA001843: Inform; cpeRequestId="10" informEvent="6 CONNECTION REQUEST" informRetryCount=0 
 2019-09-17T13:18:23.459Z [INFO] 1.2.3.4 58D56E-Router-QXNN1IA001843: ACS request; acsRequestId="16d3f5fc2c60000" acsRequestName="Download" acsRequestCommandKey="16d3f5fc2c60000" 
 2019-09-17T13:18:24.226Z [INFO] 1.2.3.4 58D56E-Router-QXNN1IA001843: Script: SERIAL not valid: QXNN1IA001843 
 2019-09-17T13:18:24.238Z [INFO] 1.2.3.4 58D56E-Router-QXNN1IA001843: ACS request; acsRequestId="16d3f5fc2c60100" acsRequestName="GetParameterNames" 
 2019-09-17T13:18:24.289Z [INFO] 1.2.3.4 58D56E-Router-QXNN1IA001843: Script: SERIAL not valid: QXNN1IA001843 
 ==> /var/log/genieacs/genieacs-fs-access.log <== 
 2019-09-17T13:18:25.023Z [INFO] 1.2.3.4: Fetch file; filename="DIR_825_1.0.2.bin" 

bookmark_borderGenieACS configs parameters

WORKER_PROCESSES

let workerCount = config.get(${service.toUpperCase()}_WORKER_PROCESSES);
if (!workerCount) workerCount = Math.max(2, require("os").cpus().length);

Define how many process are started/forked (default: 2 per CPU)

MAX_CONCURRENT_REQUESTS

Define how many concurrent requests are being handled (default 20)

PRESETS_CACHE_DURATION

You shouldn’t usually worry about this. Dig into the code if you need to know more “start with a grep -R PRESETS_CACHE_DURATION *”

TASK_PARAMETERS_BATCH_SIZE = GPV_BATCH_SIZE (= default 32)

How many GET PARAMETER VALUES per Request

źródło: http://lists.genieacs.com/pipermail/users/2019-February/002436.html

bookmark_borderGenieACS na początek teoria