bookmark_borderPlus dla D-Linka za udzielone wsparcie techniczne

Czasem trzeba powiedzieć coś dobrego, a nie tylko narzekać. Dziś będzie dobre słowo dla ekipy ze wsparcia technicznego D-LINK.

Zgłosiłem kilka uwag odnośnie fw wersji 1.0.3 dla DIR-825/EE. Wsparcie techniczne przemieliło moje zgłoszenia i w efekcie została wydana poprawka z numerem 1.0.4

1.0.4 (2020-01-20)

 • fix: allow non-alphanumeric characters in SSID via TR-069
 • full URL (http://:) must be provided as ACS address

Link do FW 1.0.4: ftp://ftp.dlink.net.pl/dir/dir-825ee/driver_software/DIR-825EE_fw_revR_1-0-4_eu_en_20200120.zip

bookmark_borderMulticast QoS przykład dla D-Link DGS-1510

Ten przykład zakłada, że do markowania używamy DSCP i kolejkowania WRR. Multicast jest markowany u operatora z DSCP 32 dla priorytetowych kanałów, a z DSCP 24 dla pozostałych kanałów.

Wersja obrazkowa z GUI.

Na porcie uplinkowym włączamy Trust DSCP.
Teraz ustawiamy QoS na portach klienckich. Zastosowane wartości WRR Weight są przekładowe. Queue ID = 3 odpowiada DSCP 24, a Queue ID = 4 odpowiada DSCP = 32.

Wersja tekstowa z konsoli, gdzie eht1/0/1 to downlink, a eth1/0/28 uplink.

interface ethernet 1/0/1
 wrr-queue bandwidth 1 1 1 27 127 1 1 0
interface ethernet 1/0/28
 mls qos trust dscp

bookmark_borderRetencja D-Link 3120

#retencja.sh

#!/bin/bash
PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin

ROK=`date +%Y`
MIESIAC=`date +%m`
NOW=$(date +"%Y-%m-%d_%H")

PATH_TO_LOGS="/path/to/logs/$ROK/$MIESIAC/"

if [ ! -d "$PATH_TO_LOGS" ]; then
  mkdir -p $PATH_TO_LOGS
  #echo "$PATH_TO_LOGS created"
#else
  #echo "exist $PATH_TO_LOGS"
fi

killall -9 tcpdump
tcpdump -qni eth0 'tcp[tcpflags] & (tcp-syn) != 0' -C 100 -w "$PATH_TO_LOGS"tcpdump-$NOW.pcap -z bzip2
# check if retencja.sh is running
# retencja_sprawdz.sh

#!/bin/bash
PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin

command="tcpdump -qni eth0"

running=`ps ax | grep -v grep | grep "$command" | wc -l`

if [ $running -gt 0 ]
then
  echo "Command is running"
else
  echo "Command is not running"
  bash /path/to/retencja.sh
fi3
# /etc/cron.d/retencja
#sprawdzanie czy dziala logowanie co 5min
*/5 * * * * root /bin/bash /path/to/retencja_sprawdz.sh
# parsowanie wg. IP np. 8.8.8.8
tcpdump -qn -r tcpdump.dmp | grep 8.8.8.8

Rozwiązanie inspirowane: https://trzepak.pl/viewtopic.php?f=5&t=52488