bookmark_borderBitping – low resource consumption app to earn bitcoins

  1. Register on bitping.com
  2. Download bitping node
  3. Unzip downloaded file: unzip linux.zip; cd release
  4. Run server node and initiate credentials: ./bitping-node-amd64-linux -server

That’s all or go to next steps for more sophisticated installation.

#1
cd /etc/init.d
nano bitping.sh

#and paste it:

#!/bin/sh
cd /root/release # <= path to bitping
./bitping-node-amd64-linux -server
echo "Bitping started."

#2
nano /lib/systemd/system/bitping.service

# and paste it:
[Unit]
Description=Bitping
After=network.target
[Service]
User=root
WorkingDirectory=/root/bitping/ # <= path to bitping
ExecStart=/bin/sh /etc/init.d/bitping.sh
Restart=always
RestartSec=60
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit
[Install]
WantedBy=multi-user.target

#3
systemctl enable bitping.service
systemctl start bitping.service
systemctl status bitping.service

bookmark_borderPlay Haste – fast tap and earn bitcoins

hāst – excessive speed or urgency of movement or action; hurry.

How to play?

Tap as fast you can and earn satoshi if you beat others.

https://www.playhaste.com/?referralid=kopiszka

I have to work on speed.

As you can see, my HandCash wallet balance is shrinking 🙂

bookmark_borderNowa forma pieniądza jest tuż za rogiem

Top Fiat Currencies by Market Capitalization: https://fiatmarketcap.com/

bookmark_borderBitping – rozproszony monitoring

Bitping projekt, który umożliwia uruchomienie własnego węzła do monitorowania usług sieciowych. W zamian otrzymujemy Bitcoiny. Aplikacja nie jest zasobożerna, więc może sobie pyrkać w tle.

Link do asciinema.

Instalacja jest banalnie prosta: https://www.bitping.com/node

W przypadku, gdy chcemy monitorować nasze usługi jest opcja uruchomienia projektu, w którym definiujemy co ma być monitorowane. Jest to usługa płatna. Aktualnie Bitping ma integrację ze slackiem i webhookami.

bookmark_borderW3C DID – Decentralized Identifiers

Decentralized identifiers (DIDs) are a new type of identifier that enables verifiable, decentralized digital identity. A DID identifies any subject (e.g., a person, organization, thing, data model, abstract entity, etc.) that the controller of the DID decides that it identifies.

W drafcie https://w3c.github.io/did-core/ pojawiło się:

  • 7x słowo bitcoin
  • 2x słowo ethereum

Czyżby to było brakujące ogniowo dla https://www.energyweb.org/, gdzie przykładowo będziemy mogli sprzedać nadmiar energii z paneli fotowoltaicznych w zamian za tokeny EWT, a potem kupić energię (płacąc tokenami EWT) w momencie, gdy zajdzie taka potrzeba.

bookmark_borderBitcoin – Lightning Network vs. BSV

Lightning Network is much more anonymous than bitcoin itself. First, an absolute majority of the transactions are never recorded in a public ledger, these transactions are only visible to a handful of nodes. Second, even among the nodes involved in routing, only the first and the last node knows the source and the destination of the payment.

źródło: https://medium.com/lightningto-me/lightning-network-45b4b2119d97

Dlaczego idea LN jest dyskusyjna, gdyż może być wykorzystywany do prania brudnych pieniędzy.

Co ma do powiedzenia sam Craig Wright:

Zadanie domowe. Kilka pytań do przemyślenia.

  1. Czy Bitcoin Lightning Network można użyć do płacenia, aby nie zostać zidentyfikowanym?
  2. Czy w 100% publiczny rejestr transakcji jest narzędziem samym w sobie do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy?
  3. Kto będzie wspierał LN praworządni obywatele czy tacy, którzy mają coś do ukrycia?