LMS migracja bazy danych z MySQL do PostgreSQL

LMS-PLUS udostępnia skrypt do konwersji Konwersja bazy danych LMS z MySQL na PostgreSQL, ale jest on dość wolny z uwagi na jednowątkowość. Co przy dużych bazach danych może być problemem. W moim przypadku wybór padł na pgloader, który wykonał konwersję w 3 minuty, a nie 5h z wykorzystaniem w/w skryptu. Poniżej krótka relacja i moje…

IGMP SNOOPING: report suppression

W przypadku, gdy do przełącznika mamy podłączone np. 100 STB jest duża szansa, że jakiś procent osób będzie chciał oglądać ten sam kanał. Kiedy przykładowo 20 STB będzie odpytywać PIM o tą samą grupę multicastową (np. będzie transmisja na żywo z kolonizacji Marsa). Przełącznik przetworzy 20 zapytań o grupę multicastową XXX i przekaże ją dalej do…

MariaDB (MySQL too?) issues with foreign keys

Federico Razzoli made good summary about Foreign Key bugs in MySQL and MariaDB Useful links for MariaDB: Foreign Keys InnoDB foreign key constraint errors MySQL Foreign Key How to check if there are issues with foreign keys? Just run command in DB console: Example output for that command: How to temporary disable/enable foreign key check?…