Plus dla D-Linka za udzielone wsparcie techniczne

Czasem trzeba powiedzieć coś dobrego, a nie tylko narzekać. Dziś będzie dobre słowo dla ekipy ze wsparcia technicznego D-LINK. Zgłosiłem kilka uwag odnośnie fw wersji 1.0.3 dla DIR-825/EE. Wsparcie techniczne przemieliło moje zgłoszenia i w efekcie została wydana poprawka z numerem 1.0.4 1.0.4 (2020-01-20) fix: allow non-alphanumeric characters in SSID via TR-069 full URL (http://:)…

LMS indywidualne numery rachunków a bałagan z identyfikatorami klientów

Planujesz wprowadzić obsługę indywidualnych numerów rachunków, a w wyniku zaszłych czynności numeracja nie jest spójna. Można “zresetować” numerację tak, aby identyfikatory klientów zaczynały się od 1 i nie było żadnych luk w numeracji. Poniżej wersja zapytania dla bazy MySQL, która reorganizuje numerację ID. UWAGA! Używasz tego na własną odpowiedzialność!