Site Overlay

LMS migracja bazy danych z MySQL do PostgreSQL

LMS-PLUS udostępnia skrypt do konwersji Konwersja bazy danych LMS z MySQL na PostgreSQL, ale jest on dość wolny z uwagi na jednowątkowość. Co przy dużych bazach danych może być problemem.

W moim przypadku wybór padł na pgloader, który wykonał konwersję w 3 minuty, a nie 5h z wykorzystaniem w/w skryptu. Poniżej krótka relacja i moje wskazówki dla zainteresowanych.

Po latach użytkowania baza MySQL urosła i z różnych przyczyn zgromadziła wiele niespójnych danych. Najwięcej zabawy było z doprowadzeniem bazy MySQL do stanu, w którym pgloader nie raportował błędów. Sama konwersja jest bardzo szybka.

Dlaczego pgloader?

  1. Wykorzystuje wszystkie rdzenie, bo jest wielowątkowy.
  2. Kopiuje dane w locie z działającej bazy MySQL do PostgreSQL.
  3. pgloader uses the PostgreSQL COPY protocol which implements a streaming to send data in a very efficient way.

Napotkane problemy z MySQL:

ERROR: invalid byte sequence for encoding “UTF8”: 0x00

#sprawdzamy co tam w trawie piszczy
SELECT * FROM cash WHERE comment LIKE CONCAT("%", CHAR(0x00 using utf8), "%");

#jak coś znajdzie lepiej to poprawić przed konwersją np.:
UPDATE cash SET comment = REPLACE(comment,CHAR(0x00 using utf8),' ');
UPDATE cash SET comment = REPLACE(comment,'ł','Ł');

#sprawdzamy co tam w trawie piszczy
SELECT * FROM cashimport WHERE description LIKE CONCAT("%", CHAR(0x00 using utf8), "%")

#jak coś znajdzie lepiej to poprawić przed konwersją np.:
UPDATE cashimport SET description = REPLACE(description,CHAR(0x00 using utf8),' ');
UPDATE cashimport SET customer = REPLACE(customer,CHAR(0x00 using utf8),' ');

# ewentualnie jeszcze
UPDATE cashimport SET customer = REPLACE(customer,'Ł','Ł');
UPDATE cashimport SET customer = REPLACE(customer,'Ó','Ó');
UPDATE cashimport SET description = REPLACE(description,'Ł','Ł');
UPDATE cashimport SET description = REPLACE(description,'Ó','Ó');

Konwersja bazy to jedno, a potem trzeba modyfikować wszystkie dodatki i skrypty, jeżeli działały tylko w oparciu o bazę MySQL.

MySQLPostgreSQL
UNIX_TIMESTAMP()extract(epoch from now())
IF (passwd = ”, ‘mojehaslo’, passwd) AS valueCASE WHEN passwd IS NULL THEN ‘mojehaslo’ ELSE passwd END AS value
FROM_UNIXTIME(assignments.dateto)to_timestamp(assignments.dateto)
MONTH(to_timestamp(creationdate))EXTRACT(MONTH FROM customers.creationdate)

Przydatne linki:

http://www.sqlines.com/online

https://codebeautify.org/sqlformatter

https://mariadb.com/kb/en/setting-character-sets-and-collations/

https://github.com/kyob/lms-migracja-z-mysql-do-postgresql

Leave a Reply

Your email address will not be published.