Wymagania:

  • włączone logowanie w freedaiusie
  • program ccze

Konfiguracja:

Dopisujemy w .bashrc następująca linikę:

alias radlog='tail -f /var/log/radius/radius.log | ccze -A'

Uruchominie:

radlog
przykładowy wynik polecenia radlog