Frontail podgląd systemowych logów w przeglądarce

Frontail pozwala na przeglądanie logów w czasie rzeczywistym bezpośrednio w przeglądarce.

Przykładowe zastosowanie wyświetlanie logów z FreeRADIUSa w LMS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *