Site Overlay

LMS interfejs użytkownika – opisy ustawień

phpui.markdown_documentation_file

Typ: Wartość tekstowa.

Wartość domyślna: <sys-dir>/doc/Zmienne-konfiguracyjne-LMS-Plus.md

Opis: Zmienna powinna zawierać nazwę pliku z dokumentacją wszystkich standardowo obsługiwanych ustawień konfiguracyjnych. Plik jest utrzymywany w ramach prac prowadzonych w projekcie LMS+.

Dostępność: od 25.0

Zmienna jest wykorzystywana w pliku <lms-path>/lib/Utlis.php

Wrzuć zawartość pliku z artykułem Wiki z listą wszystkich ustawień konfiguracyjnych do katalogu “doc”. Uaktywni się parę fajnych feature-ów, które, dają odpocząć pamięci. – chilek

Leave a Reply

Your email address will not be published.