Site Overlay

Plus dla D-Linka za udzielone wsparcie techniczne

Czasem trzeba powiedzieć coś dobrego, a nie tylko narzekać. Dziś będzie dobre słowo dla ekipy ze wsparcia technicznego D-LINK.

Zgłosiłem kilka uwag odnośnie fw wersji 1.0.3 dla DIR-825/EE. Wsparcie techniczne przemieliło moje zgłoszenia i w efekcie została wydana poprawka z numerem 1.0.4

1.0.4 (2020-01-20)

  • fix: allow non-alphanumeric characters in SSID via TR-069
  • full URL (http://:) must be provided as ACS address

Link do FW 1.0.4: ftp://ftp.dlink.net.pl/dir/dir-825ee/driver_software/DIR-825EE_fw_revR_1-0-4_eu_en_20200120.zip

Leave a Reply

Your email address will not be published.