Site Overlay

LMS indywidualne numery rachunków a bałagan z identyfikatorami klientów

Planujesz wprowadzić obsługę indywidualnych numerów rachunków, a w wyniku zaszłych czynności numeracja nie jest spójna. Można “zresetować” numerację tak, aby identyfikatory klientów zaczynały się od 1 i nie było żadnych luk w numeracji.

Poniżej wersja zapytania dla bazy MySQL, która reorganizuje numerację ID.

SET @var:=0;
UPDATE `customers` SET `id`=(@var:=@var+1);
ALTER TABLE `customers` AUTO_INCREMENT=1; 

UWAGA! Używasz tego na własną odpowiedzialność!

Leave a Reply

Your email address will not be published.