Site Overlay

SCROT (SCReenshOT)

Analizowałem strumień multicastowy za pomocą TSReader, ale brakowało mi informacji jak zmieniają się zarejstrowane parametry w czasie.

Po krótkich poszukiwaniach trafiłem na programik SCROT, który idealnie nadawał się do tego zadania.

Poniżej prosty skrypt, który co 60 sekund wykonuje zrzut ekranu.

#!/bin/bash
while true; do scrot -d 60 '%Y-%m-%d-%H-%M-%S.png' -e 'mv $f /path/where/to/save/images/'; done

Leave a Reply

Your email address will not be published.