Site Overlay

LMS – ustawienie flagi wyłączone dla kontaktów wszystkim usuniętym klientom

TIP: https://www.w3resource.com/mysql/bit-functions/bit_count.php

/* Sprawdzamy czy są pretendenci do aktualizacji */

SELECT cc.type,
       cu.id,
FROM customers AS cu
LEFT JOIN customercontacts AS cc ON cu.id=cc.customerid
WHERE cu.deleted=1
  AND NOT cc.type & 16384
/* Ustawienie flagi wyłączone dla kontaktów wszystkim usuniętym klientom */

UPDATE customercontacts AS cc
LEFT JOIN customers AS cu ON cc.customerid=cu.id
SET cc.type = cc.type | 16384
WHERE cu.deleted=1
  AND NOT cc.type & 16384

Leave a Reply

Your email address will not be published.